Quy định

Quy định

Quy định

Quy định

Quy định
Quy định
Menu Đăng tin

Quy định

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

  • Sandientu.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • Sandientu.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Sandientu.vn
  • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Sandientu.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
 
Điều khoản riêng về nội dung
 
Sandientu.vn có quyền như sau về nội dung tin đăng:
  • Sandientu.vn từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
  • Các thông tin đăng trên website Sandientu.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước.
  • Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.
  • Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác.
  • Với Video: Chỉ tải lên các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng, Video không  được chèn Logo của web hoặc kênh khác

 

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản Sandientu.vn, bạn đồng ý cho phép Sandientu.vn thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy định hoạt động” của CaiCho.net và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

    Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên Sandientu.vn , chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau:  họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

    Liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn việc đăng tin

    Cung cấp cho người mua như thông tin chính thức để liên hệ với bạn khi bán hàng

    Kiểm tra & đánh giá dữ liệu trên trang web Sandientu.vn

    Nhận diện người dùng & quản lý thông tin tài khoản

    Phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ.

3. Cookies

Trang web của Sandientu.vn sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng Sandientu.vn, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

4. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản

Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

5. Thay đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

BỘ PHẬN HỖ TRỢ UPFREE.VN
Điện thoại: 0762.75.7777
Email: tapdoanphuongdongvn@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/sandientu.vn 

backtop